Kurs Drużynowych Zuchowych „Be Real Hero”
w trakcie

Cel: Przygotowanie kadry do pełnienia funkcji drużynowego w gromadach zuchowych

Grupa docelowa: wędrownicy i instruktorzy pracujący z dziećmi w wieku 6-10 lat

Szczegóły
Zlot Hufca z okazji 110-lecia Harcerstwa Staromiejskiego
projekt zakończony

Cel: Upamiętnienie 110 lat harcerstwa na terenach Poznania

Grupa docelowa: Członkowie i sympatycy naszego Hufca

Szczegóły
VII Harcerska Akcja Krwiodastwa
projekt zakończony

Cel: Wsparcie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa w Poznaniu

Grupa docelowa: Wszystkie pełnoletnie osoby

Szczegóły
Biwak instruktorski 2023
projekt zakończony

Cel: Integracja i wymiana doświadczeń

Grupa docelowa: Instruktorzy Hufca PIAST

Szczegóły
IV Harcerski Turniej Sportowy SKAUTOGRANIE 🏀
projekt zakończony

Cel: Rozwój tężyzny fizycznej i zdrowa rywalizacja

Grupa docelowa: Wędrownicy i instruktorzy należący do ZHP

Szczegóły
ABC Zuchmistrza
projekt zakończony

Cel: Przygotowanie młodej kadry do pełnienia funkcji w gromadach zuchowych

Grupa docelowa: wędrownicy i instruktorzy pracujący z dziećmi w wieku 6-10 lat

Szczegóły
Szlachetna Paczka Hufca PIAST
projekt zakończony

Cel: Zebranie paczki na rzecz potrzebującej rodziny

Grupa docelowa: Potrzebująca rodzina wybrana w ramach inicjatywy Szlachetna Paczka

Szczegóły
Historykon 2022
projekt zakończony

Cel: Zapoznanie uczestników z wybraną epoką historyczną poprzez rywalizacje w zastępach

Grupa docelowa: młodzież w wieku 13 - 21 lat należąca do Związku Harcerstwa Polskiego

Szczegóły
Zjazd Nadzwyczajny Hufca
projekt zakończony

Cel: Wybór kandydatów na Zjazd Chorągwi Wielkopolskiej

Grupa docelowa: Instruktorzy Hufca PIAST

Szczegóły
Obóz wędrowny 199 PDW
projekt zakończony

Cel: Podsumowanie śródrocznej pracy jednostki

Grupa docelowa: Młodzież w wieku 16-21 lat należąca do 199 Poznańskiej Drużyny Wędrowniczej

Szczegóły
Obóz wędrowny 176 PDW
projekt zakończony

Cel: Podsumowanie śródrocznej pracy jednostki

Grupa docelowa: Młodzież w wieku 16-21 lat należąca do 176 Poznańskiej Drużyny Wędrowniczej

Szczegóły
Obóz 174 PDH "Hetman"
projekt zakończony

Cel: Podsumowanie śródrocznej pracy jednostki

Grupa docelowa: Dzieci i młodzież należąca do 174 Poznańskiej Drużyny Harcerskiej "Hetman"

Szczegóły
Zgrupowanie Hufca PIAST w Imiołkach
projekt zakończony

Cel: Podsumowanie śródrocznej pracy jednostek

Grupa docelowa: Dzieci i młodzież należąca do Hufca PIAST Poznań Stare Miasto

Szczegóły
Człap Rajd 2022
projekt zakończony

Cel: Zapoznanie dzieci z propozycją programową WAGGGS "Nasz świat, nasza równa przyszłość" na temat ochrony środowiska.

Grupa docelowa: dzieci w wieku 7-11 lat

Szczegóły
Kurs Przewodnikowski PRZEJMIJ STER 2022
projekt zakończony

Cel: przygotowanie członków ZHP do bycia instruktorami w stopniu przewodnika

Grupa docelowa: przyszli instruktorzy z Hufca PIAST oraz innych poznańskich Hufców

Szczegóły
Harcerski Turniej Sportowy SKAUTOGRANIE 2022
projekt zakończony

Cel: Rozwijanie tężyzny fizycznej i zdrowa rywalizacja

Grupa docelowa: młodzież i dorośli powyżej 15 roku życia

Szczegóły
Rajd pieczonego ziemniaka PYRA 2021
projekt zakończony

Cel: Dzieci poznają strefy klimatyczne występujące na Ziemi.

Grupa docelowa: dzieci w wieku 7-11 lat

Szczegóły
Harcerskie Zaduszki 2021
projekt zakończony

Cel: Kultywowanie pamięci bohaterów pochowanych na poznańskiej Cytadeli oraz poległych i zamordowanych harcerzy w walce o niepodległość Polski.

Grupa docelowa: harcerze oraz mieszkańcy Winograd

Szczegóły
Obiady dla Bohaterów
projekt zakończony

Cel: Dostarczenie obiadów

Grupa docelowa: Kombatanci mieszkający na terenie Hufca Poznań Stare Miasto

Szczegóły
Historia Herkulesa - Bieg nocny o Buławę 2019
projekt zakończony

Cel: uczestnicy wydarzenia poznają kulturę starożytnej Grecji.

Grupa docelowa: dzieci i młodzież zrzeszona w poznańskich drużynach harcerskich

Szczegóły
100-lecie Harcerstwa Staromiejskiego
projekt zakończony

Cel: Upamiętnienie 100 lat harcerstwa na terenach Poznania

Grupa docelowa: harcerze działający w Poznaniu - Stare Miasto

Szczegóły