11 listopada 2022
Początki Hufca PIAST

Hufiec Poznań Stare Miasto zostaje utworzony 20 listopada 1960 roku (Rozkaz Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej L. 40/60) i przyjął imię Powstańców Wielkopolskich 1918/1919. […]

Czytaj dalej
10 listopada 2022
Pierwsze zastępy skautowe

W dniu 17 października 1912r. z inicjatywy Cezarego Jindry odbyło się zebranie organizacyjne w mieszkaniu Henryka Śniegockiego przy ul. Półwiejskiej 13 – obecnie 11. […]

Czytaj dalej
9 listopada 2022
Powstanie Wielkopolskie

Od listopada 1918 roku w Harcówce przy ul. Garbary rozpoczyna urzędowanie Komenda Główna Polskiej Organizacji Wojskowej Zaboru Pruskiego. Dnia 27 grudnia wybucha powstanie. […]

Czytaj dalej
8 listopada 2022
Odrodzenie harcerstwa po II Wojnie Światowej

W lutym phm. Tadeusz Wesołowski […] przystąpił wraz z Wincentym Zyffertem i Kazimierzem Izydorkiem do reaktywowania harcerstwa […]

Czytaj dalej
7 listopada 2022
Utworzenie obecnego Hufca PIAST

Pierwsza prezentacja odrodzonego harcerstwa nastąpiła w dniu 1 maja 1957 roku na stadionie im. 22-lipca, gdzie defiladę harcerzy przyjmuje […]

Czytaj dalej
6 listopada 2022
Schyłek PRL oraz lata 90

Po okresie wytężonej działalności, spowodowanej kampanią programowo-wychowawczą oraz jubileuszem następuje okres stabilizacji. Również bardziej stały staje się Kalendarz Imprez Hufcowych. […]

Czytaj dalej
5 listopada 2022
Początki XXI wieku

Do roku 2007 funkcję komendanta Hufca PIAST pełni hm. Janusz Wolski. Następnie na Zjeździe Zwyczajnym Hufca w 2007 r. nowym komendantem Hufca zostaje phm. Krzysztof Wilczyński […]

Czytaj dalej
4 listopada 2022
Lata 2011 – 2019

Komendantem na dwie kolejne kadencje w tym czasie zostaje hm. Janusz Błaszczyk. W tym czasie regularnie odbywają się takie wydarzenia jak: Zimowy Bieg Zastępów, Harcerska Kropla Braterstwa, […]

Czytaj dalej
3 listopada 2022
Hufiec PIAST obecnie

Hufiec składa się obecnie z ponad 500 członków, należących do 9. gromad zuchowych, 3. drużyn harcerskich, 2. drużyn starszoharcerskich, 4. drużyn wędrowniczych […]

Czytaj dalej