W Hufcu PIAST kształcimy instruktorów Związku Harcerstwa Polskiego w zgodzie z ogólnopolskimi standardami określonymi w pkt. VI ust. 27 oraz ust. 58 – 66 Uchwały RN nr 43/XXXVIII z 02.10.2016 r. w sprawie systemu stopni instruktorskich. Do zadań komisji należy:

 • stymulowanie rozwoju instruktorów,
 • przeprowadzanie oraz monitorowanie prób na stopnie instruktorskie,
 • praca z opiekunami prób,
 • zbieranie i upowszechnianie materiałów wypracowanych w trakcie realizacji prób,
 • potwierdzanie stopni instruktorskich osobom, które wracają do ZHP,
 • wspieranie innych zespołów hufcowych,
 • systematyczne podnoszenie kwalifikacji swoich członków.

Skład komisji

 • hm. Beata Tylewska-Nowak – przewodnicząca
 • hm. Halina Świtalska
 • hm. Jadwiga Bogucka Bąk
 • hm. Marcin Berlik
 • phm. Joanna Bzdęga Rugała

Posiedzenia komisji

Adres
Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Poznaniu, sala 102. ul. Za Cytadelą 121
Terminy
Raz w miesiącu.
Sprawdź terminy w kalendarzu.
Skrzynka pocztowa komisji
ksi.piast@zhp.net.pl
Alternatywna skrzynka pocztowa komisji
ksi.piast@grupy.zhp.net.pl