Komisja rewizyjna Hufca ZHP PIAST kontroluje pracę hufca podlegając bezpośrednio jego najwyższej władzy – zjeździe hufca. Do zadań komisji należy:

  • Czuwanie nad zgodnością pracy komendy hufca, komendanta oraz jednostek organizacyjnych hufca ze Statutem ZHP oraz przepisami prawa.
  • Sprawowanie kontroli nad działalnością gospodarczą i finansową jednostek organizacyjnych oraz władz hufca pod względem legalności, rzetelności, gospodarności i celowości.
  • Ocenianie realizacji programu rozwoju hufca.
  • Przedstawianie komendzie hufca informacji, zaleceń i wniosków.

Skład komisji:

  • pwd. Krzysztof Śmiglewski – przewodniczący
  • pwd. Jarosław Kasprzyk
  • pwd. Przemysław Pluciński
  • hm. Jagoda Bogucka – Bąk

Dane kontaktowe

Skrzynka komisji
kr.piast@zhp.net.pl
Przewodniczący komisji
krzysztof.smiglewski@zhp.net.pl