Objaśnienia

  • (?) – musisz sprawdzić na stronie organizatora / wewnętrznych kanałach komunikacji, czy termin jest aktualny. Wpisując do kalendarza termin nie mieliśmy jego potwierdzenia od organizatora.
  • [Święto H.] – wydarzenie społeczności Poznania lub Wielkopolski, które organizuje środowisko harcerskie.
  • [Święto] – wydarzenie społeczności Poznania lub Wielkopolski, na które możesz się wybrać z drużyną 🙂
  • [HIB] – terminy Harcerskiego Instytutu Badawczego