Utworzenie obecnego Hufca PIAST
7 listopada 2022


Pierwsza prezentacja odrodzonego harcerstwa następuje w dniu 1 maja 1957 roku na stadionie im. 22-lipca, gdzie defiladę harcerzy przyjmuje gen. Marian Spychalski. Rozpoczyna się znów normalna praca harcerska. Zbiórki, rajdy, biwaki, obozy.

W maju 1958 roku następuje zmiana na funkcji hufcowego V Hufca. Nowym hufcowym zostaje pwd. Henryk Golimowski.

1 marca 1959 roku IV Hufiec Harcerski otrzymuje sztandar ufundowany przez Zarząd Okręgu Związku Bojowników o Wolność i Demokrację. Równocześnie nadane zostaje imię Powstańców Wielkopolskich 1918/19 (inicjatorem przyjęcia takiego imienia był hm. T. Wesołowski).

Rok 1960 – 20 listopada to data powstania Hufca Harcerskiego Poznań – Stare Miasto im. Powstańców Wielkopolskich 1918/19. W tym momencie rozpoczyna się najnowsza historia naszego hufca. Jest to ostatnia zmiana organizacyjna. Hufiec w niezmienionej formie przetrwał do dnia dzisiejszego. Komendantem nowo powstałego hufca zostaje hm. Stefan Szymański (1960 – 1962). Kolejni komendanci to: hm. Tadeusz Bartoszczyk (1962 – 1980), hm. Ignacy Piwonii (1980 – 1981), hm. Bronisław Nowak (1981 – 1989), hm. Zbigniew Chmielewski (1989 – 1992), hm. Janusz Wolski (1992 – 2007), phm. Krzysztof Wilczyński (2007 – 2011), hm. Janusz Błaszczyk (2011 – 2019), hm. Anna Markiewicz (2019 – 2022), pwd. Andrzej Robaczewski (2022 – obecnie).

Terenem działania hufca jest dzielnica Poznań – Stare Miasto.

Początkowo pomieszczeniami Komendy Hufca jest lokal przy ul. Kościuszki 80a. W 1972 roku siedziba przeniesiona zostaje na Cytadelę do Młodzieżowego Domu Kultury „Harcówka”, wybudowanego z inicjatywy Komendy Hufca z przeznaczeniem na Staromiejski Dom Harcerza. Skromne środki finansowe zmuszają władze hufca do przekazania obiektu w użytkowanie oświacie.

Wiosną 1974 roku hufiec wydzierżawia w Dziećmiarkach ponad 1 ha lasu z przeznaczeniem na stały teren obozowy. Odbywają się tam obozy hufca w ramach Operacji Lednica.

27 grudnia 1974 roku z inicjatywy Komendy Hufca odsłonięty zostaje przed jej siedzibą pomnik autorstwa Józefa Kaliszana poświęcony Harcerzom – Powstańcom Wielkopolskim.

W 1978 roku pojawia się pomysł, aby corocznie na przełomie listopada i grudnia organizować Harcerski Rajd Nadnotecki – „HARNA”. Ideą „HARNY” jest zapoznanie uczestników rajdu z miejscami walk powstańczych, umożliwienie spotkań z tymi powstańcami, którzy ze względu na podeszły wiek, czy zły stan zdrowia nie mogą uczestniczyć w oficjalnych uroczystościach. Każda drużyna rajdowa wybiera trasę marszu, na niej realizuje różne zadania np.: wywiady, lokalizację miejsc pamięci, rozwiązywanie testu historycznego, znalezienie ciekawych zdjęć itp.

W grudniu 1981 roku po wprowadzeniu stanu wojennego przy hufcu powołane zostaje Harcerskie Pogotowie Zimowe „Otwarte Serca”. Komendantem Pogotowia jest phm. Michał Preisler.

W lutym 1982 roku odbywa się I Zimowy Bieg Sprawnościowy Zastępów Harcerskich Hufca „PIAST”, który pozostaje w harcerskim kalendarzu aż do 2015 roku. Zadaniem jego jest sprawdzenie umiejętności działania w terenie podczas wykonywania różnorodnych działań najmniejszej jednostki organizacyjnej jakim jest zastęp.

Wiosną podjęta zostaje decyzja o rezygnacji z budowy obiektów stałej Bazy Obozowej w Dziećmiarkach, przejmując w jej miejsce w użytkowanie obiekt po szkole w Wagowie z przeznaczeniem na Stanicę Biwakowo-Obozową.

9 lipca 1982 roku podczas wojewódzkiej inauguracji HAL w Stanicy Biwakowo-Obozowej w Wagowie odczytana zostaje decyzja GK ZHP o nadaniu Hufcowi Poznań – Stare Miasto historycznej nazwy „PIAST”.

W dniach 17 – 19 września odbywają się obchody jubileuszu 70-lecia powstania harcerstwa w Staromiejskiej dzielnicy. Odbywa się Jubileuszowy Zlot Drużyn na Cytadeli, zorganizowana zostaje wystawa fotograficzna, a także ognisko zlotowe. W ostatnim dniu zlotu o godz. 12:00 przed Ratuszem na Starym Rynku w obecności Naczelnika ZHP hm. Ryszarda Wosińskiego i zaproszonych gości, Hufiec „PIAST” otrzymuje od przedstawicieli Izby Rzemieślniczej w Poznaniu nowy Sztandar Organizacyjny.

17 października w 70 rocznicę złożenia w Poznaniu pierwszego Przyrzeczenia Skautowego odsłonięty zostaje na budynku przy ul. Półwiejskiej 11 tablicę upamiętniającą to wydarzenie. Odsłonięto również tablicę pamiątkową na budynku przy ul. Rybaki 5, gdzie mieściła się pierwsza harcówka Drużyny Skautowej „PIAST”.

Jubileusz w znacznym stopniu przyczynia się do uaktywnienia seniorów harcerskich. Efektem jest powołanie 26 maja 1983 roku Harcerskiego Kręgu Piątaków-Seniorów, a 5 września 1984 roku Harcerskiego Kręgu Seniorów Jedynkarzy.

W 1983 roku hufiec podpisuje stałą umowę z władzami oświatowymi gminy Czarny Dunajec na organizację letniego i zimowego wypoczynku na terenie gminy. Doprowadza to do organizacji placówek wypoczynku w szkołach w Cichym Górnym, Podszklu, Piekielniku, Chochołowie. Współpraca trwa do 1989 roku.

5 czerwca 1983 roku HKSP przekazuje hufcowi replikę sztandaru skautów poznańskich z 1916 roku.

Od roku 1983 za zgodą Komisji Regulaminowej ZHP członkowie Hufca „PIAST” mają prawo nosić na nakryciach głowy Rozetkę Powstańczą tak samo jak Powstańcy Wielkopolscy na rogatywkach.

Autor: hm. Janusz Wolski

Zobacz także