Początki Hufca PIAST
11 listopada 2022


Hufiec ZHP Poznań – Stare Miasto zostaje utworzony 20 listopada 1960 roku (Rozkaz Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej L. 40/60) i przyjął imię Powstańców Wielkopolskich 1918/1919.

Powstaje z połączenia wcześniej działających hufców:

  • I Hufca Harcerskiego Poznań – Garbary,
  • IV Hufca Harcerskiego Poznań – Stare Miasto im. Powstańców Wielkopolskich 1918/1919
  • V Hufca Harcerskiego Poznań – Śródmieście.

Harcerstwo na tym terenie swoimi korzeniami sięga roku 1912. Wtedy właśnie, na przełomie sierpnia i września odbywa się pierwszy kurs skautowy poprowadzony przez Tadeusza Strumiłłę i Jerzego Grodyńskiego, przybyłych do Poznania na zaproszenie Ksawerego Zakrzewskiego – pierwszego zastępcy prezesa Związku Sokołów Polskich w Państwie Niemieckim. W ramach prowadzonego szkolenia w dniu 7 września 1912r. odbywa się pierwsza harcerska wycieczka i biwak skautowy do m. Babki pod Poznaniem. Zapłonęło tu po raz pierwszy harcerskie ognisko i po raz pierwszy zaśpiewano w Wielkopolsce „Rotę” Marii Konopnickiej. Odbywa się również gra terenowa. Po kursie utworzono przy „Sokole” Poznańską Komendę Skautową, która działała w konspiracji. Komendantem zostaje dr Ksawery Zakrzewski.

Autor: hm. Janusz Wolski

Zobacz także