Początki XXI wieku
5 listopada 2022


Do roku 2007 funkcję komendanta Hufca PIAST pełni hm. Janusz Wolski. Następnie na Zjeździe Zwyczajnym Hufca w 2007 r. nowym komendantem Hufca zostaje phm. Krzysztof Wilczyński i pełni swoją funkcję przez pełną kadencję (2007-2011).

W tym czasie hufiec i jego jednostki współtworzą regularne wydarzenia takie jak: Zimowy Bieg Specjalnościowy Zastępów, Nocny Bieg o Buławę, Biwak Instruktorski, Festiwal Piosenki Harcerskiej Fremata, Festiwal Piosenki Zuchowej „Ćwirek”, Rajd Pieczonego Ziemniaka, Mikołajki Instruktorskie czy Święto Bohatera Hufca.

Rozkazem Naczelnika ZHP z dnia 17.01.2000 Przewodniczący ZHP odznacza Złotym Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP” hm. Grzegorza Olejniczaka, hm. Dorotę Schwarz-Wolską oraz hm. Beatę Tylewską-Nowak.

W lipscu 2000 r. odbyło się Zgrupowanie Hufca PIAST w Niedźwiadach.

Reprezentacja hufca we wrześniu 2000 r. uczestniczy w Światowym Zlocie młodzieży Miast Partnerskich Hanoweru w Hanowerze.

W dniach 23 – 25 maja 2003 r. odbywa się Jubileuszowy Zlot Hufca PIAST z okazji 90-lecia harcerstwa na Starym Mieście w Poznaniu. Miasteczko zlotowe zostaje zbudowane w Daszewicach, na terenie Lasów Głuszyńskich, czyli terenie pierwszych zwiadów harcerskich.

Ognisko zorganizowane w czasie 90-lecia

Stan hufca według danych Spisu Harcerskiego przeprowadzonego na dzień 1 stycznia 2005 r.:

gromad zuchowych – 13; drużyn wielopoziomowych – 23; drużyn wędrowniczych – 1; kręgów seniorów – 3; kręgów instruktorskich – 2; szczepów – 3; zuchów – 230; harcerzy – 129; harcerzy starszych – 163; wędrowników – 110; starszyzny – 4; seniorów – 76; instruktorów – 92. Ogólny stan hufca wyniósł – 804 osoby.

W Łusininie w drugiej połowie lipca 2005 oraz 2007 r. zostaje zorganizowane Zgrupowanie obozów drużyn Hufca PIAST. W obu zgrupowaniach uczestniczy koło 300 harcerzy z naszego hufca.

W terminie 19 – 21 sierpnia 2005 r. 6-osobowa reprezentacja instruktorów i wędrowników przebywa na obozie międzynarodowym „EurNaut 2005” w Holandii.

W 2007 r. ponad 40-osobowa reprezentacja naszego hufca bierze udział w Zlocie ZHP w Kielcach z okazji 100. rocznicy powstania skautingu.

Autor: phm. Jagoda Janowska

Zobacz także