Kurs Przewodnikowski PRZEJMIJ STER 2022
5 czerwca 2022


W maju i czerwcu nasz hufcowy Zespół Kadry Kształcącej miał okazję organizować Kurs Przewodnikowski “Przejmij Ster”. W ramach naszego kursu przeszkoliliśmy 17 przyszłych instruktorów, na trzech biwakach kursowych w Poznaniu, Luboniu oraz Kowanówku.

Gratulujemy wszystkim absolwentom i życzymy samych sukcesów na szerokich wodach 🌊. Wiemy, że oddajemy ster w dobre ręce ⚓️.

Zobacz także