Rajd pieczonego ziemniaka PYRA 2021
projekt zakończony


Cel projektu: Dzieci poznają strefy klimatyczne występujące na Ziemi.

Grupa docelowa: dzieci w wieku 7-11 lat

Data rozpoczęcia: 2021-11-06

Data zakończenia: 2021-11-06

Rajd Pieczonego Ziemniaka jest cyklicznym wydarzeniem realizowanym przez Namiestnictwo Zuchowe dla gromad zuchowych Hufca PIAST Poznań Stare Miasto. Wydarzenie odbywa się cyklicznie od wielu lat zazwyczaj w okresie jesiennym między październikiem a listopadem. Podczas rajdu zuchy odwiedzają kolejne punkty wytyczone na trasie rajdu, w których stawiają czoła zadaniom związanych z tematyką wydarzenia. Każda gromada realizuje zadania samodzielnie. Po pokonaniu trasy rajdu oraz zadań, wszystkie zuchy spotykają się przy ognisku, gdzie pieczemy ziemniaki, śpiewamy harcerskie piosenki i podsumowujemy rajd. Na zakończenie organizujemy apel harcerski podczas którego zuchy otrzymują nagrody i plakietki. PYRA jest świetną okazją do integracji środowisk, wspólnej zabawy i zdrowej rywalizacji.

Tegoroczna edycja odbędzie się 6 listopada. Trasa rajdu przebiegać będzie przez Cytadelę oraz Park Szelągowski.

Wpisowe: 12zł.