pwd. Aleksandra Pawlak,
namiestniczka

Namiestnictwo Harcerskie Hufca PIAST Poznań – Stare Miasto zrzesza 3 drużyny harcerskie, 2 drużyny starszoharcerskie, 4 drużyny wędrownicze i aż 9 drużyn wielopoziomowych.

Przy namiestnictwie działa Rada Namiestnictwa, której członkami są:pwd. Joanna Kramer, pwd. Maja Kurzawska, pwd. Natalia Pranga oraz namiestniczka pwd. Aleksandra Pawlak.W takim składzie Rada działa od października 2020 roku.

Namiestnictwo we współpracy z Zespołem Kadry Kształcącej oraz Komendy Hufca stara się wspierać metodycznie, programowo i merytorycznie kadrę drużyn należących do namiestnictwa. Razem z Namiestnictwem Zuchowym stara się również zapewnić ciąg metodyczny dla członków drużyn i gromad oraz zastępowalność kolejnych pokoleń kadry. Co roku organizowanych jest kilka stałych już w kalendarzu Namiestnictwa imprez. Twórcami poszczególnych biegów, rajdo-biwaków i tym podobnych są konkretne drużyny lub środowiska należące do Namiestnictwa. Do stałych punktów programu należą Bieg o Buławę, Turniej Gier Planszowych, Konkurs Piosenki nie tylko Harcerskiej „Fermata”, Historykon i HARC CUP. Każde z tych wydarzeń cieszy się dużą popularnością wśród członków naszego Hufca, bo zawsze są okazją do wspólnej grywalizacji i budowania harcerskich wspomnień.

Funkcję namiestniczki harcerskiej pełni druhna pwd. Aleksanda Pawlak.

Dane kontaktowe

Skrzynka pocztowa namiestnictwa
harcerze.piast@zhp.net.pl