Odszedł na wieczną wartę hm. Bronisław Nowak
9 stycznia 2021


hm. Bronisław Nowak wraz
z hm. Krystyną Szczygieł-Nowak

Z żalem informujemy, że w dniu 9 stycznia 2021 roku, w wieku 78 lat odszedł na wieczną wartę hm. Bronisław Nowak, który całym swoim życiem służył harcerstwu.

Podczas swojej działalności, druh Bronisław był instruktorem czterech hufców: Wilda, PIAST, Rejon oraz Mosina. Pełnił funkcję drużynowego,Komendanta szczepu, Komendanta Hufca PIAST (1981-1989) oraz zastępcy Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej ZHP w latach 1993 – 1999. Jako drużynowy kształtował młodzież w Drużynie Artystycznej „Zielony Płomień”, która regularnie zdobywała najwyższe nagrody na Festiwalach Młodzieży Szkolnej w Kielach. W lata 2015-2018 pełnił funkcję drużynowego 14 Drużyny Harcerskiej „Leśni” w podpoznańskich Czapurach.

Druh Bronisław był twórcą wielu programów dla drużyn harcerskich z całej Polski w tym „”Moje ojczyzny” oraz „Kolumbowie 2000”.

Cześć jego pamięci.

Zobacz także