Jak zapisać dziecko do harcerstwa?
23 listopada 2020


Związek Harcerstwa Polskiego powstał w 1918 roku, czyli zaraz po odzyskaniu niepodległości przez Polskę i kilka lat później razem z innymi organizacjami skautowymi założył Światową Organizację Ruchu Skautowego (WOSM).

Od samego początku „misją ZHP jest wychowywanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowanie charakteru przez stawianie wyzwań”. Do ZHP może dołączyć każda osoba, która chcę uczestniczyć w ogólnoświatowym ruchu skautowym i akceptuje uniwersalne zasady w nim obowiązujące. Aby do nas dołączyć wystarczy znaleźć w swojej okolicy drużynę harcerską i przyjść na zbiórkę.

Harcerze ZHP, czyli kto?

Harcerzami są osobami w wieku od 10 do 21 lat, a młodsze dzieci, czyli pomiędzy 6 i 10 rokiem życia, mogą zostać zuchami. Dodatkowo harcerze ZHP zostali podzieleni na trzy grupy wiekowe, które odpowiadają na specyficzne potrzeby każdej z nich. Zazwyczaj zuchy bawią się w kogoś, aby w naturalny sposób rozwinąć zainteresowania i umiejętności dziecka. Harcerze, czyli osoby w wieku pomiędzy 10 i 13 rokiem życia najczęściej w coś grają. Dzięki grą harcerze uczą się pozytywnej rywalizacji oraz innych rzeczy takich jak odpowiedzialność za siebie, innych i powierzone im zadania w ramach pracy w grupie. Młodzież w wieku 13 – 16 lat nazywana jest Harcerzami Starszymi. W tym wieku kończą się pozornie beztroskie gry i zabawy i harcerze zaczynają poszukiwać nowych rzeczy. Harcerze ZHP w tym wieku odkrywają nowe pasje i zainteresowania, które mają im pomóc wybrać najlepszą drogę życiową w przyszłości. W tym wieku zaczyna się angażować w pracę z młodszymi osobami w ZHP, albo pomagając starszym w realizacji większych przedsięwzięć. Najstarsza grupa wiekowa to już świadome osoby, które stale doskonalą się poprzez stawianie sobie wyzwań. Prawie zawsze takie osoby w wybranych dziedzinach są autorytetami dla młodszych. Wiedzą co chcą robić w swoim życiu i angażują się we wszechstronny rozwój zuchów i harcerzy.

Zobacz także