ABC Zuchmistrza
projekt zakończony

Cel: Przygotowanie młodej kadry do pełnienia funkcji w gromadach zuchowych

Grupa docelowa: wędrownicy i instruktorzy pracujący z dziećmi w wieku 6-10 lat

Szczegóły
Szlachetna Paczka Hufca PIAST
projekt zakończony

Cel: Zebranie paczki na rzecz potrzebującej rodziny

Grupa docelowa: Potrzebująca rodzina wybrana w ramach inicjatywy Szlachetna Paczka

Szczegóły
Historykon 2022
projekt zakończony

Cel: Zapoznanie uczestników z wybraną epoką historyczną poprzez rywalizacje w zastępach

Grupa docelowa: młodzież w wieku 13 - 21 lat należąca do Związku Harcerstwa Polskiego

Szczegóły
Zjazd Nadzwyczajny Hufca
projekt zakończony

Cel: Wybór kandydatów na Zjazd Chorągwi Wielkopolskiej

Grupa docelowa: Instruktorzy Hufca PIAST

Szczegóły
Obóz wędrowny 199 PDW
projekt zakończony

Cel: Podsumowanie śródrocznej pracy jednostki

Grupa docelowa: Młodzież w wieku 16-21 lat należąca do 199 Poznańskiej Drużyny Wędrowniczej

Szczegóły
Obóz wędrowny 176 PDW
projekt zakończony

Cel: Podsumowanie śródrocznej pracy jednostki

Grupa docelowa: Młodzież w wieku 16-21 lat należąca do 176 Poznańskiej Drużyny Wędrowniczej

Szczegóły
Obóz 174 PDH "Hetman"
projekt zakończony

Cel: Podsumowanie śródrocznej pracy jednostki

Grupa docelowa: Dzieci i młodzież należąca do 174 Poznańskiej Drużyny Harcerskiej "Hetman"

Szczegóły
Zgrupowanie Hufca PIAST w Imiołkach
projekt zakończony

Cel: Podsumowanie śródrocznej pracy jednostek

Grupa docelowa: Dzieci i młodzież należąca do Hufca PIAST Poznań Stare Miasto

Szczegóły
Człap Rajd 2022
projekt zakończony

Cel: Zapoznanie dzieci z propozycją programową WAGGGS "Nasz świat, nasza równa przyszłość" na temat ochrony środowiska.

Grupa docelowa: dzieci w wieku 7-11 lat

Szczegóły